+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Phát triển sản xuất, chế biến cà phê Việt Nam theo chuỗi giá trị
+ Giá vàng bán ra giảm nhẹ, USD ổn định
+ Ngành ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số