+ Tổng quan thị trường rau củ quả
+ IMF nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu
+ Giá vàng, tỷ giá trung tâm giữa VND và USD cùng tăng
+ Tạo độ mở cho các NH tăng vốn