+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc đang chững lại
+ JP Morgan lạc quan về cổ phiếu châu Á
+ Vàng nhảy giá mạnh, USD điều chỉnh nhẹ