Nội dung chính số ra ngày 15/9/2020
+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Hàng Việt được nhiều người tiêu dùng tại Nhật Bản quan tâm
+ Giá vàng, tỷ giá USD ổn định
+ Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm