+ Kết nối doanh nghiệp Việt Nam và EU trong lĩnh vực logistics
+ Đẩy mạnh tiêu thụ, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh khu vực phía Nam năm 2020
+ Tìm hiểu các phương thức thanh toán và thu hồi nợ trong thương mại tại Algeria
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 11/12