+ Xây dựng Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư
+ Giá điều nhân có thể tăng nhẹ do nguồn cung giảm
+ Dự báo xuất khẩu thủy sản quý IV/2020 đạt 2,3 tỷ USD
+ Thị trường thép thế giới tháng 9 và dự báo