+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần 5-9/7
+ Hạt tiêu Việt Nam: Tăng cả sản lượng và giá trị
+ Thị trường cà phê Việt: Giá tăng, sản lượng giảm
+ Mỹ tạm đánh thuế chống bán phá giá cao nhất từ trước đến nay với tôm Ấn Độ
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 9/7