+ Kết nối tiêu thụ, nông sản, thủy sản cho khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên
+ Xuất khẩu gỗ Việt Nam tăng trưởng vượt trội trong bối cảnh dịch
+ Tình hình xuất-nhập khẩu gỗ và đồ gỗ thế giới
+ NHNN sẽ giám sát việc giảm lãi suất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp