+ Nỗ lực hiện thực hóa phát triển logistics xanh, hướng tới chuẩn mực quốc tế
+ Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang chịu mức thuế cao tại Brazil
+ Triển vọng thị trường nông sản thế giới
+ Nhiều TCTD đã hoặc dự kiến tăng nhẹ lãi suất huy động