Nội dung chính số ra ngày 10/9/2020:
+ Giải pháp trọng tâm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm
+ Hướng kết nối doanh nghiệp nông sản với đường sắt, hàng không
+ Tìm định hướng phát triển vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
+ Giá bán ra vàng miếng giữ trên 56 triệu đồng/lượng, USD đi ngang