+ Tôm Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh thị phần tại thị trường Anh
+ Nhiều mặt hàng xuất khẩu chuyển biến tích cực tại EU sau 2 tháng EVFTA thực thi
+ Khuyến nghị của HSBC đối với Quỹ ASEAN ứng phó đại dịch
+ Vàng tăng khá, tỷ giá trung tâm giảm