+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Xuất khẩu cá tra sang EU: Thăng trầm nửa đầu năm và kỳ vọng nửa cuối năm
+ Giá vàng nhẫn đã ngang bằng giá vàng miếng SJC
+ Quy định mới về điều kiện cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của TCTD