+ Nhìn lại hoạt động thương mại tháng 1/2021
+ Anh giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục
+ Giá vàng trồi sụt, USD ít biến động
+ Giá đường và cà phê cùng tăng