+ Tình hình thương mại, giá cả, vận tải và du lịch đến hết tháng 7
+ Cung ứng hàng hóa vẫn đảm bảo cho người dân Thủ đô
+ Kinh tế Mỹ vẫn còn đối diện với nhiều rủi ro
+ Lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại có thể đi ngang trong thời gian tới