+ Nhìn lại hoạt động dịch vụ nửa đầu năm 2024
+ GDP nửa đầu năm tăng trưởng tích cực
+ Triển vọng thị trường nông sản thế giới
+ Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2024 có thể chỉ tăng nhẹ