+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Thương mại Việt Nam - EU tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm nay
+ Giá vàng giảm nhẹ, chênh lệch giá mua-bán lên đến trên 1 triệu đ/lượng
+ NHNN yêu cầu giảm các loại phí giao dịch phổ biến tại ngân hàng