+ Nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trước thời cơ, thách thức từ các FTA  thế hệ mới
+ Sản phẩm nào có tiềm năng nhất trên thị trường thuỷ hải sản Châu Âu?
+ Thông quan nhanh, tránh ách tắc đối với mặt hàng thịt và gia cầm
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 30/10