+ Tổng quan thị trường tài chính - ngân hàng
+ WB: Kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương dự kiến chỉ tăng 0,9% năm 2020
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng điều chỉnh nhẹ
+ Giá đường và cà phê cùng tăng