+ Thay đổi thời hạn và phương thức KT tại nguồn năm 2021 đối với CS SX thực phẩm XK sang Hàn Quốc
+ Tổng quan thị trường sắt thép tuần đến ngày 30/7
+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần đến ngày 30/07
+ Cập nhật thông tin về thị trường Thái Lan
+ Giá lợn hơi tiếp tục xu hướng sụt giảm