Về tình hình xuất khẩu gỗ và SP gỗ của Việt Nam sang Vương quốc Anh
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 10/2023, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Vương quốc Anh đạt 18,7 triệu USD, tăng 20,9% so với tháng trước, nhưng tăng 25% so với tháng 10/2022. Đây là tháng tăng thứ 2 liên tiếp so với cùng kỳ năm 2022 và đạt mức kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.Trong 10 tháng đầu năm 2023, Vương quốc Anh xếp vị trí thứ 6, đứng sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Canada.

Tháng 10/2023, xuất khẩu gỗ và SP gỗ của Việt Nam sang Vương Quốc Anh tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022, bất chấp nhu cầu tiêu dùng đồ nội thất tại thị trường này giảm cho thấy sản phẩm của Việt Nam đã tạo dựng được chỗ đứng tại thị trường. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), doanh số bán hàng của các cửa hàng đồ gia dụng giảm 1,1% trong tháng 10 năm 2023, chủ yếu là do các cửa hàng đồ nội thất giảm. 

Tình hình thương mại gỗ và SP gỗ của Vương quốc Anh:
Tháng 9/2023, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Vương quốc Anh tiếp tục giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2022. Theo số liệu Hải quan của Vương quốc Anh, kim ngạch nhập khẩu hàng gỗ và SP gỗ của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 đạt 759,04triệu bảng Anh, giảm 4,92% so với tháng trước, và giảm 17,08% so với tháng 9/2022.Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu gỗ và SP gỗ của Anh đạt 7,49tỷ bảng Anh, giảm 6,89% so với cùng kỳ năm trước.9 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu gỗ và SP gỗ của Anh từ thị trường Việt Nam đạt 145,84 triệu bảng Anh, giảm 41,8% so với cùng kỳ năm trước; tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 1,9% trong tổng nhập khẩu của nước này, giảm so với mức 2,8% của cùng kỳ năm trước.Gỗ nguyên liệu vẫn là chủng loại nhập khẩu chủ yếu của Vương quốc Anh trong nhóm hàng, chiếm 66,4%, trong khi nhập khẩu gỗ nội thất chiếm 33,6%

Xuất khẩu gỗ và SP gỗ của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023 đạt 78,92 triệu bảng Anh, giảm 4,07% so với tháng trước và giảm 15,38% so với tháng 9/2022. Tính chung 9 tháng đầunăm 2023, kim ngạch xuất khẩu gỗ và SP gỗ của Anh đạt 790,23triệu bảng Anh, giảm 6,89% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đứng thứ 41 của Vương quốc Anh trong tháng 9/2023, đạt 93 nghìn bảng Anh, giảm 73,92% so với tháng trước và tăng 36,76% so với tháng 9/2022. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Vương Quốc Anh sang Việt Nam đạt1,44tỷ bảng Anh, giảm 0,16% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Anh, tương đương tỷ trọng trong 9 tháng đầu năm 2022. 

Cập nhật chính sách, quy định liên quan đến ngành hàng gỗ và SP gỗ của Vương quốc Anh: 
Các quy định REACH của Vương quốc Anh điều chỉnh việc sử dụng hóa chất và kim loại nặng trong các sản phẩm và thúc đẩy các phương pháp đánh giá khác nhau về các chất có thể gây nguy hiểm.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG BÁO CÁO 
I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA
    
1. Phân tích hoạt động xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm (SP) gỗ của Việt Nam với thị trường UKVFTA    
2. Hoạt động thương mại mặt hàng gỗ và SP gỗ của Vương quốc Anh    
2.1. Hoạt động nhập khẩu gỗ và SP gỗ của Vương quốc Anh    
2.2. Hoạt động xuất khẩu gỗ và SP gỗ của Vương quốc Anh    
3. Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực gỗ và SP gỗ.
    
II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG GỖ VÀ SP GỖ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH    

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    

Bảng 1: Xếp hạng thị trường xuất khẩu gỗ và SP gỗ của Việt Nam theo trị giá trong 10 tháng đầu năm 2023    
Bảng 2: 30 thị trường cung ứng gỗ và SP gỗ lớn nhất vào Vương quốc Anh trong 9 tháng đầu năm 2023    
-Bảng 3:Chủng loại hàng gỗ và SP gỗ nhập khẩu vào Vương quốc Anh tháng 9 và 9 tháng năm 2023    
Bảng 5:30 thị trường dẫn đầu về trị giá xuất khẩu gỗ và SP gỗ  từ Vương quốc Anh    
Bảng 4:Chủng loại hàng gỗ và SP gỗ Vương quốc Anh xuất khẩu  tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023   Bảng 6: Danh sách doanh nghiệp của Vương quốc Anh nhập khẩu hàng gỗ và SP gỗ(mã HS này doanh nghiệp Việt Nam có tham gia xuất khẩu) .
   
DANH MỤC HÌNH    
Biểu đồ 1: Xuất khẩu gỗ và SP gỗ của Việt Nam sang Vương quốc Anh qua các tháng trong năm 2022-2023    
Biểu đồ 2: Tỷ trọng của thị trường Vương quốc Anh trong tổng trị giá xuất khẩu gỗ và SP gỗ của Việt Nam qua các tháng năm 2022-2023    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường cung ứng gỗ và SP gỗ vào Vương quốc Anh (ĐVT % theo trị giá).