Giá dầu thô thế giới tháng 7/2022 trong xu hướng giảm do lo ngại về triển vọng kinh tế thế giới và nguồn cung được cải thiện.
Dự báo thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào…tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường xăng dầu 7 tháng năm 2022 và dự báo”.

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
- Lợi nhuận của Shell tăng hơn 5 lần trong quý II/2022 nhờ giá dầu cao    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
- Cung cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
+ Tình hình nhập khẩu    
+ Tình hình sản xuất    
2.Diễn biến giá    
3. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 6 tháng năm 2022   
3.1. Xuất khẩu dầu thô    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
3.2. Xuất khẩu xăng dầu   
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
- Thị trường xuất khẩu    
3.3. Nhập khẩu dầu thô    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
3.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại    
- Khối lượng xăng dầu nhập khẩu   
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu   
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu   
4. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- PVS báo lãi ròng quý 2 thấp kỷ lục chỉ 12 tỷ đồng    
- BSR lãi kỷ lục hơn 9,9 ngàn tỷ đồng trong quý II/2022 
- PV Oil lãi kỷ lục trong quý II/2022    
- Vipco lỗ sau thuế gần 9 tỷ đồng trong quý II/2022  
- Doanh thu tăng, Petrolimex vẫn lỗ ròng hơn 196 tỷ đồng trong quý 2    
- PVD lỗ ròng 117 tỷ sau nửa đầu năm, nợ xấu hơn 200 tỷ đồng    
- POW: Lãi ròng quý 2 giảm phân nửa