Giá dầu thô thế giới tháng 6/2022 biến động mạnh. Sau khi tăng lên trên 120 USD/thùng vào đầu tháng, từ giữa tháng 6/2022 giá dầu thô có xu hướng hạ nhiệt do lo ngại về tăng trưởng kinh tế thế giới, nhất là nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ.

Dự báo thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào…tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường xăng dầu 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo”.
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:   
2.Diễn biến giá    
3. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 6 tháng năm 2022    
3.1. Xuất khẩu dầu thô    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
- Giá xuất khẩu    
3.2. Xuất khẩu xăng dầu    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
- Giá xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu    
3.3. Nhập khẩu dầu thô    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
- Giá nhập khẩu   
3.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại    
- Khối lượng xăng dầu nhập khẩu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu  
- Thị trường nhập khẩu    
4. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- PV Gas lãi đậm nhờ giá dầu tăng    
- BSR ước tính doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 78% so với cùng kỳ 2021    DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay    
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 5 tháng năm 2022    

DANH MỤC BẢNG

Bảng số 1: Sản lượng khai thác dầu thô và khí thiên nhiên    
Bảng số 2: Trữ lượng và khai thác    
Bảng số 3: Sản lượng sản xuất xăng dầu và LPG trong nước    
Bảng số 4: Cung cầu dầu mỏ toàn cầu    
Bảng số 5: Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu theo chủng loại sản phẩm    
Bảng số 6: Dự báo nhu cầu khí thiên nhiên    
Bảng 7: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 21/06/2022    
Bảng 8: Thị trường xuất khẩu xăng dầu các loại trong 5 tháng đầu năm 2022    
Bảng 9: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong trong nửa đầu T6/2022    
Bảng 10: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T6/2022    
Bảng 11: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong 5 tháng năm 2022