Thị trường xăng dầu thế giới tháng 4/2023 biến động mạnh. OPEC+ bất ngờ giảm sản lượng khiến giá dầu tăng mạnh vào đầu tháng, nhưng từ cuối tháng giá dầu giảm mạnh trở lại trước những lo ngại về tăng trưởng kinh tế thế giới. Dự báo thị trường dầu mỏ thế giới sẽ ổn định hơn...

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
- Cung cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
+ Tình hình nhập khẩu    
+ Tình hình sản xuất   
+ Về quỹ bình ổn xăng dầu:    
+ Công tác quản lý, điều hành giá đối với mặt hàng xăng dầu    
2. Diễn biến giá   
3. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm 2023    
3.1. Xuất khẩu dầu thô    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
3.2. Xuất khẩu xăng dầu    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
3.3. Nhập khẩu dầu thô    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
3.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại    
- Khối lượng xăng dầu nhập khẩu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
4. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- Lọc hóa dầu Bình Sơn đặt kế hoạch niêm yết trên sàn HoSE    
- PVC kế hoạch lãi sau thuế 2023 gần 30 tỷ    
- Năm 2023 tất cả giàn khoan sẽ hoạt động liên tục, PVD đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2023 đạt 100 tỷ đồng.    
- PVD: Dự kiến thuê thêm giàn cuối năm 2023, quý I/2023 lãi 52 tỷ đồng    
- PV OIL đặt mục tiêu doanh thu bằng nửa năm trước, lợi nhuận giảm 34%    
- OIL: Quý I lãi trước thuế 270 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch cả năm    
- Quý I/2023, PLX báo lãi 667 tỷ đồng, tăng trưởng 51%   
- BSR báo lãi ròng quý 1 giảm 30%, dự phòng tồn kho vọt lên 558 tỷ đồng    


DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay    
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 5: Kết quả kinh doanh các năm và kế hoạch 2023 của PVC    
Biểu đồ 6: Lợi nhuận ròng của PVD    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 21/04/2023    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu xăng dầu tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023    
Bảng 3: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong trong nửa đầu T4/2023    
Bảng 4: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T4/2023    
Bảng 5: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023    
Bảng 6: Kế hoạch sử dụng vốn từ phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của PVC   
Bảng 7:  Các chi tiêu sản lượng và tài chính    
Bảng 8: Các chỉ tiêu đầu tư xây dựng của OIL trong năm 2023