Thị trường xăng dầu thế giới tháng 3/2023 trong xu hướng giảm do lo ngại nhu cầu yếu.

Dự báo thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào…tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường xăng dầu trong 3 tháng năm 2023 và dự báo”.

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
- Cung cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
+ Tình hình nhập khẩu    
+ Tình hình sản xuất    
+ Về quỹ bình ổn xăng dầu:    
+ Công tác quản lý, điều hành giá đối với mặt hàng xăng dầu    
2. Diễn biến giá    
3. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2023    
3.1. Xuất khẩu dầu thô    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
3.2. Xuất khẩu xăng dầu   
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
3.3. Nhập khẩu dầu thô   
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô   
3.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại    
- Khối lượng xăng dầu nhập khẩu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu   
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
4. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- Sau một năm lãi kỷ lục, BSR đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 giảm gần 90%    
- OIL vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022.   
- PV GAS lên kế hoạch lợi nhuận suy giảm 56% so mức kỷ lục 2022    


DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay    
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 5: Doanh thu qua các năm của BSR    
Biểu đồ 6: Lợi nhuận ròng qua các năm của BSR    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 21/03/2023    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu xăng dầu tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023    
Bảng 3: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong trong nửa đầu T3/2023   
Bảng 4: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T3/2023   
Bảng 5: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 2 và 2 tháng năm 2023