Dù xung đột tại Trung Đông và Ukraina vẫn diễn biến phức tạp và lan rộng, mùa đông đang diễn ra nhưng giá dầu thô liên tục giảm giá khá mạnh, xuống sát ngưỡng 70 USD/thùng (dầu Nymex tại New York). Nguyên nhân là do...
Dự báo thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời gian tới sẽ biến động như thế nào…tất cả sẽ có trong “Thông tin thị trường xăng dầu tháng 12 năm 2024 và Dự báo”.

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Nhập khẩu dầu thô của Châu Á tăng    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
- Cung cầu   
+ Tình hình xuất khẩu    
+ Tình hình nhập khẩu    
+ Tình hình sản xuất    
2.Diễn biến giá    
3. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 1 tháng năm 2023    
3.1. Xuất khẩu dầu thô    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
3.2. Xuất khẩu xăng dầu    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu    
3.3. Nhập khẩu dầu thô    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
3.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại    
- Khối lượng xăng dầu nhập khẩu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
4. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- Quý IV/2022, BSR lãi 1.499 tỷ đồng    
- Quý IV/2022, PVD Drilling lãi 53 tỷ đồng    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến giá dầu thô kỳ hạn WTI và Brent trên thị trường thế giới từ đầu năm 2021 đến nay    
Biểu đồ 2: Diễn biến giá xăng dầu từ đầu năm 2020 đến nay    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu xăng dầu 12 tháng năm 2022    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường nhập khẩu xăng dầu 12 tháng năm 2022    
Biểu đồ 5: Doanh thu qua các năm của BSR    
Biểu đồ 6: Lợi nhuận ròng qua các năm của BSR    
Biểu đồ 7: Lợi nhuận ròng qua quí của PVD    
Biểu đồ 8: Lợi nhuận ròng qua các năm của PVD    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Hà Nội ngày 30/01/2023   
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu xăng dầu các loại trong tháng 12 và 12 tháng năm 2022    
Bảng 3: Chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong trong nửa đầu T1/2023    
Bảng 4: Giá chủng loại xăng dầu nhập khẩu nửa đầu T1/2023    
Bảng 5: Thị trường nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 12 và 12 tháng năm 2022