Dù OPEC cắt giảm sản lượng, mùa đông bắt đầu ở Bắc Bán cầu và xung đột ở Trung Đông nhưng giá dầu thế giới vẫn trong xu hướng giảm do lo ngại về nhu cầu dầu yếu và khả năng dư thừa nguồn cung.

Dự báo cung-cầu thị trường xăng dầu trong nước, thế giới cũng như diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường xăng dầu Việt Nam và thế giới 11 tháng năm 2023 và dự báo" do Trung tâm Thông tin phát hành với các nội dung chính sau đây: 

I. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu thế giới    
+ Nguồn cung:    
+ Nhu cầu:    
2. Diễn biến giá xăng dầu thế giới    
3. Dự báo thị trường xăng dầu thế giới    
- Nguồn cung    
- Nhu cầu    
- Dự báo giá    
II. THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước    
- Cung cầu 11 tháng năm 2023    
2. Diễn biến giá    
3. Công tác quản lý, điều hành giá đối với mặt hàng xăng dầu    
- Ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu    
4. Tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2023    
4.1. Xuất khẩu dầu thô 11 tháng năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu dầu thô    
4.2. Xuất khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu xăng dầu  
4.3. Nhập khẩu dầu thô 11 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu dầu thô    
4.4. Nhập khẩu xăng dầu các loại 11 tháng năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu xăng dầu    
- Chủng loại xăng dầu nhập khẩu    
- Giá xăng dầu nhập khẩu    
- Thị trường nhập khẩu    
5. Dự báo triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước.    
- PV Drilling chuẩn bị đầu tư thêm giàn khoan cho chu kỳ tăng trưởng mới    
- Giá thuê giàn khoan tăng 12%, PVD muốn đầu tư thêm giàn khoan 200 triệu USD    
- BSR: Crack spread tháng 10/2023 tiếp tục cao hơn đáng kể so với mức trung bình  
- PVT doanh thu mảng vận tải dầu sản phẩm, hoá chất có thể tăng 22%   
- Chính phủ đề xuất kéo dài giảm thuế môi trường với xăng, dầu đến hết năm 2024    
- PVS trúng gói thầu 100 triệu USD tại mỏ Lạc Đà Vàng cổ phiếu tăng bốc lên sát đỉnh lịch sử