Trong tháng 6/2022, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thị trường thế giới có xu hướng giảm sẽ có tác động tích cực trong việc hạ giá thành thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong thời gian tới, giảm áp lực đối với hoạt động chăn nuôi trong nước. 
Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 5/2022 tăng mạnh trở lại so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2021.


MỤC LỤC
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới    
1.1 Thị trường ngô    
1.2 Thị trường đậu tương    
1.3 Thị trường lúa mì    
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước    
2.1 Thị trường thức ăn chăn nuôi thành phẩm    
2.2 Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi    
2.3 Tình hình nhập khẩu    
3. Dự báo    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng thức ăn chăn nuôi tháng 6/2022    
Bảng 2: Giá một số chủng loại thức ăn chăn nuôi tháng 6/2022    
Bảng 3: Thị trường nhập khẩu TĂCN & NL trong tháng 5/2022   
Bảng 4: Top 30 DN có kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL cao trong T5/2022  

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TĂCN và NL từ T1/2021 – 2 tuần đầu T6/2022    
Biểu đồ 2: Thị phần nhập khẩu TĂCN và NL trong tháng 5/2022   
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 - tháng 5/2022   
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 – tháng 5/2022   
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 5/2022   
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 5/2022  
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 5/2022   
Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 5/2022   

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN