- Trong tháng 5/2022, hàng loạt doanh nghiệp thông báo tăng giá sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Như vậy, đây là lần tăng giá thứ 15 đến 16 của nhiều doanh nghiệp kể từ cuối năm 2020 đến nay, trong đó lần gần nhất là đầu tháng 4/2022. 
- Còn kể từ đầu năm 2022 đến ngày 25/5/2022, giá thức ăn chăn nuôi đã điều chỉnh tăng 6 lần. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao là một trở ngại lớn đối với ngành chăn nuôi và đặc biệt gây áp lực cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 
- Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 4/2022 giảm so với tháng 3/2022 và giảm so với cùng kỳ năm 2021.

MỤC LỤC
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới    
1.1 Thị trường ngô    
1.2 Thị trường đậu tương    
1.3 Thị trường lúa mì    
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước    
2.1 Thị trường thức ăn chăn nuôi thành phẩm    
2.2 Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi    
2.3 Tình hình nhập khẩu    
3. Dự báo    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng thức ăn chăn nuôi tháng 5/2022    
Bảng 2: Giá một số chủng loại thức ăn chăn nuôi tháng 5/2022    
Bảng 3: Thị trường nhập khẩu TĂCN & NL trong tháng 4/2022   
Bảng 4: Top 30 DN có kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL cao trong T4/2022  

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TĂCN và NL từ T1/2021 – 2 tuần đầu T5/2022    
Biểu đồ 2: Thị phần nhập khẩu TĂCN và NL trong tháng 4/2022   
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 - tháng 4/2022   
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 – tháng 4/2022   
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 4/2022   
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 4/2022  
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 4/2022   
Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 4/2022   

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN