Trong tháng 12/2021, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới biến động trái chiều, trong khi giá ngô giảm thì giá đậu tương và giá lúa mì tăng so với tháng trước.
Giá nhập khẩu các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng cao đã đẩy giá TĂCN trong nước tháng 12/2021 tiếp tục giữ ở mức cao.
Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu các loại về Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 đạt gần 4,5 tỷ USD, tăng 29,8% so với 11 tháng năm 2020. Riêng tháng 11/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 364,64 triệu USD, giảm 6,5% so với tháng 10/2021 nhưng tăng mạnh 40,2% so với tháng 11/2020.
MỤC LỤC
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới    
1.1 Thị trường ngô    
1.2 Thị trường đậu tương    
1.3 Thị trường lúa mì    
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước    
2.1 Thị trường thức ăn chăn nuôi thành phẩm    
2.2 Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi    
2.3 Tình hình nhập khẩu    
3. Dự báo    
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Sản lượng thức ăn chăn nuôi tháng 12/2021    
Bảng 2: Giá một số chủng loại thức ăn chăn nuôi tháng 12/2021    
Bảng 3: Thị trường nhập khẩu TĂCN & NL trong tháng 11/2021    
Bảng 4: Top 30 DN có kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL cao trong T11/2021   
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TĂCN và NL từ T1/2021 – 2 tuần đầu T12/2021    
Biểu đồ 2: Thị phần nhập khẩu TĂCN và NL trong tháng 11/2021    
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 - tháng 11/2021    
Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tháng 1/2021 – tháng 11/2021    
Biểu đồ 5: Lượng nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 11/2021    
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu đậu tương từ tháng 1/2021 – tháng 11/2021   Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 11/2021    
Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu ngô từ tháng 1/2021 – tháng 11/2021    

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN