- Trong tháng 5/2022, chi phí nguyên liệu, giá xăng dầu tiếp tục tăng cao đã thúc đẩy giá thịt lợn tăng cao tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong khi sản lượng có xu hướng giảm vì nhiều hộ chăn nuôi bị thua lỗ.
- Bốn tháng đầu năm 2022, nhập khẩu thịt các loại của Việt Nam giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Những thông tin cụ thể về tình hình chăn nuôi, diễn biến giá thịt lợn, tình hình xuất nhập khẩu thịt lợn, thông tin về thị trường thịt lợn thế giới cùng với những nhận định, dự báo về thị trường thịt lợn sẽ được phân tích chi tiết trong "THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỊT LỢN THÁNG 5 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO "

NỘI DUNG GỒM CÓ:
MỤC LỤC

1. Thị trường thế giới    
1.1 Diễn biến giá thịt lợn trên thị trường thế giới    
1.2 Tình hình sản xuất   
1.3 Tình hình xuất, nhập khẩu   
2.Thị trường trong nước   
2.1 Tình hình chăn nuôi   
2.2 Diễn biến giá    
2.3 Nhập khẩu thịt các loại  
2.4 Nhập khẩu con giống    
3. Một số dự báo, đề xuất

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 05/2022    
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Nam tháng 05/2022    
Bảng 3: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 04/2022      
Bảng 4: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 04/2022   

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Giá lợn hơi khu vực phía Bắc tháng 05/2022    
Biểu đồ 2: Giá lợn hơi khu vực phía Nam tháng 05/2022    
Biểu đồ 3: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 04/2022   
Biểu đồ 4: Nhập khẩu thịt của Việt Nam từ T1/2021 – T4/2022   
Biểu đồ 5: Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam từ T1/2021 – T4/2022  
Biểu đồ 6: Xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh của Việt Nam từ T1/2021 – T4/2022  
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T4/2022  
Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2021 – T4/2022  

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên (bên phải). VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN