+ Năm 2021 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nhưng sản lượng sản phẩm chăn nuôi vẫn tăng.
+ Nhập khẩu thịt năm 2021 chững lại sau khi tăng mạnh trong năm 2019 và 2020.
+ Trong tháng 12/2021 giá thịt lợn trên thị trường thế giới nhìn chung giảm do nguồn cung tăng, tiêu thụ giảm.

Những thông tin cụ thể về tình hình chăn nuôi, diễn biến giá thịt lợn, tình hình xuất nhập khẩu thịt lợn, thông tin về thị trường thịt lợn thế giới cùng với những nhận định, dự báo về thị trường thịt lợn sẽ được phân tích chi tiết trong "THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỊT LỢN NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO NĂM 2022"
NỘI DUNG GỒM CÓ:
MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới    
1.1 Diễn biến giá thịt lợn trên thị trường thế giới    
1.2 Tình hình sản xuất   
1.3 Tình hình xuất, nhập khẩu   
2.Thị trường trong nước   
2.1 Tình hình chăn nuôi   
2.2 Diễn biến giá    
2.3 Nhập khẩu thịt các loại  
2.4 Nhập khẩu con giống    
3. Một số dự báo, đề xuất
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 12/2021    
Bảng 2: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Nam tháng 12/2021    
Bảng 3: Nhập khẩu thịt trong tháng 11/2021    
Bảng 4: Nhập khẩu thịt trong 11 tháng năm 2021    
Bảng 5: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 11/2021    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Giá lợn hơi khu vực phía Bắc tháng 12/2021    
Biểu đồ 2: Giá lợn hơi khu vực phía Nam tháng 12/2021    
Biểu đồ 3: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt trong tháng 12/2021    
Biểu đồ 4: Nhập khẩu thịt của Việt Nam từ T1/2020 – T12/2021    
Biểu đồ 5: Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam từ T1/2020 – T12/2021   
Biểu đồ 6: Xuất khẩu thịt lợn sữa đông lạnh của Việt Nam từ T1/2020 – T11/2021   
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2020 – T11/2021   
Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2020 – T11/2021   

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên (bên phải). VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN