Năm 2021, chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà nói riêng gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất tăng trong khi giá đầu ra của sản phẩm giảm, có lúc dưới giá sản xuất. Sản lượng thịt gia cầm năm 2021 tăng chậm lại.
Năm 2021 xuất nhập khẩu thịt gà đều giảm so với năm 2020.
Ngành công nghiệp gia cầm thế giới được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong năm 2022, vì thị trường vẫn bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhu cầu sẽ tăng, với mức tăng trưởng toàn cầu dự kiến đạt 2%.

" THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỊT GÀ NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO NĂM 2022" sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về tình hình sản xuất, thị trường, xuất nhập khẩu mặt hàng THỊT GÀ trên thế giới và trong nước (ĐẶC BIỆT chia theo địa phương, vùng miền); những DỰ BÁO để Quý khách tham khảo cho công việc của mình trong thời gian tới. 
NỘI DUNG GỒM CÓ:
MỤC LỤC
1. Thị trường thế giới    
1.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ thịt gà    
1.2 Diễn biến giá    
2.Thị trường trong nước    
2.1 Tình hình chăn nuôi    
2.2 Diễn biến giá tại thị trường trong nước    
2.3 Nhập khẩu thịt các loại    
2.4 Nhập khẩu thịt gà    
2.5  Nhập khẩu con giống    
2.6  Xuất khẩu thịt gà    
3. Một số dự báo, đề xuất
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Bắc tháng 12/2021    
Bảng 2: Bảng giá các sản phẩm chăn nuôi tại trại ở khu vực phía Nam tháng 12/2021  
Bảng 3: Nhập khẩu thịt các loại trong tháng 11/2021    
Bảng 4: Nhập khẩu thịt các loại trong 11 tháng năm 2021    
Bảng 5: Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm cao trong tháng 11/2021   
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Thị phần thị trường nhập khẩu thịt các loại trong tháng 11/2021    
Biểu đồ 2: Nhập khẩu thịt các loại của Việt Nam từ T1/2020 – T11/2021    
Biểu đồ 3: Nhập khẩu thịt gà của Việt Nam từ T1/2020 – T11/2021    
Biểu đồ 4: Lượng nhập khẩu con giống từ T1/2020 – T11/2021    
Biểu đồ 5: Trị giá nhập khẩu con giống từ T1/2020 – T11/2021   
Biểu đồ 6: Xuất khẩu thịt gà của Việt Nam từ T1/2020 – T11/2021    

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN