THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG SỮA THÁNG 4 NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO được cập nhật và phân tích, dự báo về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu, biến động giá sữa trên thị trường từ đầu năm tới nay. Trong thời gian tới, giá sữa nguyên liệu thế giới có thể vẫn duy trì ở mức cao bởi nguồn cung chưa có nhiều cải thiện trong khi nhu cầu tăng. Thêm vào đó, chi phí vận chuyển tăng, logistic gặp nhiều khó khăn sẽ đẩy giá sữa nguyên liệu nhập khẩu tăng và tác động tới giá sữa trong nước. 
MỤC LỤC
1. Tình hình sản xuất
1.1. Thế giới
- Sản lượng sữa tại các nước, khu vực xuất khẩu sữa chính trên thế giới gồm:
+ Mỹ
+ New Zeland
+ EU
+ Australia
1.2. Việt Nam
- Sản lượng sữa tươi
- Sản lượng sữa bột
2. Diễn biến giá
2.1. Thế giới
2.1.1. Chỉ số giá sữa thế giới
2.1.2. Diễn biến giá sữa tại một số khu vực xuất khẩu sữa chính trên thế giới
- Tây Âu
- Châu Úc
- Nam Mỹ
2.2. Việt Nam
- Diễn biến giá sữa bán lẻ trong nước
3. Tình hình nhập khẩu sữa của Việt Nam
3.1. Kim ngạch nhập khẩu
3.2. Thị trường nhập khẩu
3.3. Cơ cấu chủng loại sản phẩm sữa nhập khẩu
4. Tình hình xuất khẩu sữa của Việt Nam
4.1. Kim ngạch xuất khẩu
4.2. Thị trường xuất khẩu
4.3. Cơ cấu chủng loại sản phẩm sữa xuất khẩu
4.4. Dự báo
5. Thông tin tham khảo

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ: Sản lượng sữa tươi theo tháng (2020-2022)
Biểu đồ: Sản lượng sữa bột theo tháng (2020-2022)
Biểu đồ: Chỉ số giá sữa thế giới theo tháng
Biểu đồ: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam  
Biểu đồ: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu theo kim ngạch 3 tháng năm 2022
Biểu đồ: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam (2020-3/2022)
Biểu đồ: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sữa 3 tháng năm 2022
Biểu đồ: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa xuất khẩu theo kim ngạch 3 tháng năm 2022

DANH MỤC BẢNG
Bảng: Sản lượng sữa tại một số quốc gia, khu vực trên thế giới
Bảng: Giá sữa tại một số thị trường xuất khẩu chính trên thế giới  
Bảng: Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa
Bảng: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường (2020 - 3/2022)
Bảng: Top 20 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa cao trong 3 tháng năm 2022
Bảng: Kim ngạch nhập khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa 3 tháng năm 2022
Bảng: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường tháng 3 năm 2022
Bảng: Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa 3 tháng năm 2022
Bảng: Top 20 doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa cao trong 3 tháng năm 2022