HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG SỮA tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 cập nhật và các phân tích, dự báo về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu, biến động giá sữa  trên thị trường thế giới và trong nước từ đầu năm tới nay.

ĐẶC BIỆT, những nhận định và dự báo hy vọng sẽ có giá trị tham khảo tốt cho công việc của Quý khách trong thời gian tới.


Sản xuất:
- Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2021, sản lượng sữa sản xuất trong nước tăng trưởng khả quan. Trong đó, sản lượng sữa tươi tăng ....% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng sữa bột tăng ....% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu: 

- Trong 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tăng .....% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam nhập khẩu sữa chủ yếu từ NewZealand và Mỹ, riêng 2 thị trường này đã chiếm hơn ....% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sữa của cả nước.

Xuất khẩu: 

- Hoạt động xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa tăng trưởng tích cực, tăng ...% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh nghiệp
- Hoạt động xuất khẩu của Vinamilk tiếp tục đón những thông tin tích cực trong quý I/2021 với mức tăng trưởng trên .....% so với cùng kỳ.

Dự báo: 
- Dự báo, trước diễn biến giá sữa nguyên liệu thế giới....giá bán của nhiều doanh nghiệp sữa trong nước thời gian tới sẽ.....

Những số liệu được cập nhật chi tiết gồm có: 
Biểu đồ 1: Sản lượng sữa tươi theo tháng (2020-4/2021)
Biểu đồ 2: Sản lượng sữa bột theo tháng (2020-4/2021)
Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam (2020-3/2021)
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa 3 tháng/2021
Biểu đồ 5: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu theo kim ngạch 3T/2021
Biểu đồ 6: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam (2020-3/2021)
Biểu đồ 7: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa xuất khẩu theo kim ngạch 3 tháng đầu năm 2021

Bảng 1: Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa dành cho trẻ 0-6 tháng tuổi
Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường
Bảng 3: Top 10 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa cao trong 3 tháng đầu năm 2021
Bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa tháng 3 tháng đầu năm 2021
Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường
Bảng 6: Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa
Bảng 7: Top 10 doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa cao trong 3 tháng đầu năm 2021

NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN