- Trong quý đầu năm 2021, sản lượng sữa sản xuất trong nước tăng trưởng tốt. Sản lượng sữa tươi tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng sữa bột tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020.
- Trong hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng sữa giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó, New Zealand tiếp tục dẫn đầu là thị trường cung cấp sữa lớn nhất cho Việt Nam (chiếm 29,4% kim ngạch) giảm 33% so với cùng kỳ năm 2020.
- Tháng 2/2021, kim ngạch xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa tăng mạnh trở lại 87,1% so với tháng 1/2021. Đây là mức tăng ấn tượng khi dịch Covid-19 vẫn có tác động xấu đến hoạt động thương mại. Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2020.
- Trong tháng 3/2021, hai doanh nghiệp sữa mới gồm: Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam được phép xuất khẩu sản phẩm sữa tiệt trùng và sữa lên men, Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam được phép xuất khẩu sản phẩm sữa tiệt trùng, sữa lên men, sữa đặc có đường và các sản phẩm sữa khác sang thị trường Trung Quốc. 
- Dự báo, nguồn cung sản xuất trong nước và nhu cầu ổn định là những yếu tố giúp thị trường sữa trong nước không có nhiều biến động. Tuy nhiên, giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi có thể bị tác động bởi giá sữa nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng.