Theo báo cáo phân tích thị trường từ Công ty nghiên cứu sản phẩm sữa và thực phẩm CLAL, sản lượng sữa tại hầu hết những nước xuất khẩu chính trên thế giới trong năm 2022 duy trì ở mức thấp. Ngoài yếu tố mùa vụ, thời tiết bất ổn, các yếu tố như chi phí năng lượng, thức ăn chăn nuôi và nhân công tăng đã tác động khiến quy mô sản xuất sữa thu hẹp.
Tại châu Âu: Trong 10 tháng năm 2022, sản lượng các sản phẩm sữa của châu Âu hầu hết đều giảm.
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 12/2022, sản lượng sữa tươi của cả nước ước đạt 157,2 triệu lít, tăng 7,8% so với tháng với cùng kỳ năm 2021. Tính chung, cả năm 2022, sản lượng sữa tươi đạt 1,8 tỷ lít, tăng 2,7% so với năm 2021.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
1. Tình hình sản xuất 
1.1. Thế giới
1.2. Việt Nam
2. Diễn biến giá 
2.1. Thế giới
2.2. Việt Nam
3. Tình hình nhập khẩu
3.1. Kim ngạch nhập khẩu
3.2. Thị trường nhập khẩu
3.3. Cơ cấu chủng loại nhập khẩu
4. Tình hình xuất khẩu 
4.1. Kim ngạch xuất khẩu
4.2. Thị trường xuất khẩu
4.3. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu
5. Dự báo thị trường sữa 
5.1. Thị trường sữa thế giới
5.2. Thị trường sữa Việt Nam
6. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành sữa
7. Thông tin hoạt động thương mại sữa thế giới 
7.1. Tình hình xuất khẩu
7.2. Tình hình nhập khẩu

BẢNG
Bảng 1: Sản lượng sữa tại một số quốc gia, khu vực
Bảng 2: Sản lượng các sản phẩm sữa tại EU
Bảng 3: Sản lượng các sản phẩm sữa tại Mỹ
Bảng 4: Sản lượng sữa trong nước tháng 11/2022
Bảng 5: Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa trong tháng 12/2022
Bảng 6: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường
Bảng 7: Kim ngạch nhập khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa
Bảng 8: Chủng loại các sản phẩm sữa nhập khẩu theo thị trường
Bảng 9: Top 20 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu cao 11 tháng năm 2022
Bảng 10: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam phân theo thị trường
Bảng 11: Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa
Bảng 12: Chủng loại các sản phẩm sữa xuất khẩu theo thị trường
Bảng 13: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sữa đạt kim ngạch cao 11 tháng năm 2022
Bảng 14: Khối lượng các sản phẩm sữa xuất khẩu của New Zealand
Bảng 15: Khối lượng xuất khẩu các sản phẩm sữa của Mỹ
Bảng 16: Khối lượng xuất khẩu các sản phẩm sữa của EU
Bảng 17: Khối lượng nhập khẩu sản phẩm sữa của Trung Quốc
Bảng 18: Khối lượng nhập khẩu sản phẩm sữa của Nhật Bản
Bảng 19: Khối lượng nhập khẩu sản phẩm sữa của Mỹ

BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sữa tươi theo tháng (2020-2022)
Biểu đồ 2: Sản lượng sữa bột theo tháng (2020-2022)
Biểu đồ 3: Tăng/giảm chỉ số giá sữa toàn cầu GDT qua các phiên đấu giá năm 2022
Biểu đồ 4: Chỉ số giá sữa của FAO theo tháng
Biểu đồ 5: Giá sữa thế giới tại một số thị trường chính trên thế giới
Biểu đồ 6: Kim ngạch nhập khẩu sữa của Việt Nam theo tháng (2021-2022)
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa 11 tháng năm 2022
Biểu đồ 8: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa nhập khẩu theo kim ngạch 11 tháng năm 2022
Biểu đồ 9: Kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam (2020-11/2022)
Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sữa 11 tháng năm 2022
Biểu đồ 11: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa theo kim ngạch 11 tháng năm 2022