Giá phân bón trong nước vẫn tiếp tục tăng do giá thế giới và giá phân bón nhập khẩu tăng. Liệu giá phân bón có còn tăng tiếp? Thông tin chi tiết sẽ có trong "Thông tin thị trường phân bón tháng 4/2021" với các nôi dung chính.

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI 
THÁNG 5/2021
I. DIẾN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

1. Tình hình sản xuất
2. Diễn biến giá
3. Dự báo
4. Tình hình xuất nhập khẩu phân bón tháng 3 năm 2021
4.1. Tình hình xuất khẩu
4.2. Tình hình nhập khẩu phân bón
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI
1. Diễn biến giá
2. Dự báo
III. THÔNG TIN THAM KHẢO
1. Đạm Phú Mỹ (DPM), lợi nhuận quý I/2021 tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái
2. Hóa chất Đức Giang (DGC) dự kiến lợi nhuận quý II/2021 đạt 270 tỷ đồng
3. Hóa chất Lâm Thao (LAS) lãi 24 tỷ đồng quý I/2021 gấp 6 lần cùng kỳ và hoàn thành 84% kế hoạch năm