Trong tháng 4/2022, giá phân bón trên thị trường thế giới giảm, thị trường phân bón trong nước trầm lắng, sức mua yếu...

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI    
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo thị trường phân bón thế giới    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Thông tin tham khảo    
- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế xuất khẩu 5% với phân bón    
- Đạm Ninh Bình: Phấn đấu đạt lợi nhuận 100 tỷ đồng năm 2022    
- DAP Vinachem báo lãi quý 1/2022, gấp 4 lần cùng kỳ    
- DAP 2 - Vinachem: Nỗ lực gỡ khó để tận dụng tối đa cơ hội thị trường    
- Phân bón Lâm Thao báo lãi quý I tăng 26%    
- Giá phân bón tăng cao, doanh nghiệp tranh thủ xuất khẩu hàng trăm tấn đi Hàn Quốc, Nhật Bản    
4. Dự báo thị trường phân bón trong nước    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ    
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu   
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu    
- Dự báo giá phân bón    
III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN    
1. Tình hình xuất khẩu phân bón 3 tháng năm 2022    
- Khối lượng xuất khẩu   
- Thị trường xuất khẩu   
2. Tình hình nhập khẩu phân bón 3 tháng năm 2022    
- Khối lượng nhập khẩu   
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu   
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    
IV. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG THỜI GIAN TỚI   
- Doanh nghiệp ngành phân bón bùng nổ quý 1, lợi nhuận tăng bằng lần so với cùng kỳ 2021   

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 4/2022    
Biểu đồ 2: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 4/2022    
Biểu đồ 3: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 4: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình trong năm 2019-T4/2022    
Biểu đồ 5:Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 3 tháng năm 2022    
Biểu đồ 6: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình trong năm 2019-T4/2022    
Biểu đồ 7:Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón trong 3 tháng năm 2022    
Biểu đồ 8: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo kim ngạch trong tháng 3/2022    
Biểu đồ 9: Lợi nhuận của DPM quí I/2022    
Biểu đồ 10: Lợi nhuận sau thuế của một số doanh nghiệp phân bón trong quí I/2022    
Biểu đồ 11: Diễn biến giá phân bón thế giới từ năm 2021 đến tháng 4/2022.    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 4/2022    
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 4/2022    
Bảng 4: Thị trường xuất khẩu phân bón 3 tháng năm 2022    
Bảng 5: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 4/2022    
Bảng 6: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T4/2022    
Bảng 7: Thị trường nhập khẩu phân bón trong 3 tháng năm 2022    
Bảng 8: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 3/2022