Trong tháng 4/2023 giá Urea thế giới vẫn tiếp tục giảm. Cùng với xu hướng thế giới, giá phân bón trong nước cũng giảm do nhu cầu thấp trong khi nguồn cung dồi dào.
Trong bối cảnh xuất khẩu nông sản được kỳ vọng sẽ tạo điểm sáng trên bức tranh khó khăn chung của năm 2023, đảm bảo nguồn vật tư, phân bón cho sản xuất nông nghiệp hợp lý để duy trì lợi thế cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng. 
Dự báo cung-cầu thị trường phân bón trong nước, thế giới, diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình và xu hướng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới? Quý vị vui lòng tham khảo Báo cáo "Thị trường phân bón Việt Nam và thế giới 4 tháng đầu năm 2023 và dự báo" do Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương phát hành với các nội dung chính sau đây: 

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI   
 
1. Diễn biến cung, cầu phân bón thế giới    
2. Diễn biến giá phân bón thế giới    
3. Dự báo cung, cầu, giá    
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TRONG NƯỚC    
1. Diễn biến cung, cầu    
- Về nguồn cung:    
+ Tình hình sản xuất    
+ Tình hình nhập khẩu    
- Về cầu    
+ Tình hình xuất khẩu    
2. Diễn biến giá phân bón trong nước    
3. Thông tin tham khảo    
- BFC đặt mục tiêu lợi nhuân đạt 220 tỷ đồng    
- DPM báo lợi nhuận sau thuế giảm 88% so với cùng kỳ trong quý I/2023   
- Đạm Phú Mỹ: Dự kiến lợi nhuận năm 2023 giảm 58%   
- DAP Vinachem lãi 144 triệu đồng quý I/2023, giảm 99% so với cùng kỳ   
- DCM báo lãi giảm hơn 84% trong quý I/2023, thấp nhất 2 năm qua    
- Đạm Hà Bắc có quý lỗ đầu tiên sau 6 kỳ lãi, lợi nhuận gộp giảm tới 92%    
4. Dự báo thị trường phân bón trong nước    
- Dự báo về sản xuất, tiêu thụ   
+ Dự báo sản xuất    
+ Dự báo nhập khẩu    
+ Dự báo tiêu thụ trong nước    
+ Dự báo xuất khẩu  
- Dự báo giá phân bón   
III. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN NĂM 2023   

Ngoài ra Báo cáo đặc biệt phân tích chuyên sâu về tình hình xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp ngành phân bón, với số liệu hải quan đầy đủ cho 3 tháng đầu năm 2023 như sau: 
 1. Tình hình xuất khẩu phân bón 3 tháng đầu năm 2023    
- Khối lượng xuất khẩu    
- Thị trường xuất khẩu   
2. Tình hình nhập khẩu phân bón 3 tháng đầu năm năm 2023    
- Khối lượng nhập khẩu    
- Chủng loại phân bón nhập khẩu    
- Giá phân bón nhập khẩu    
- Thị trường phân bón nhập khẩu    
- Doanh nghiệp phân bón nhập khẩu    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Sản lượng phân Urea sản xuất từ năm 2020 đến tháng 4/2023    
Biểu đồ 2: Sản lượng phân NPK sản xuất từ năm 2020 đến tháng 4/2023    
Biểu đồ 3: Giá Urea Phú Mỹ tại một số địa phương từ đầu năm 2019 đến nay    
Biểu đồ 4: Kết quả kinh doanh Đạm Phú Mỹ    
Biểu đồ 5: Lượng và giá phân bón xuất khẩu trung bình từ năm 2020-T4/2023    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón trong 3 tháng đầu năm 2023    
Biểu đồ 7: Lượng và giá phân bón nhập khẩu trung bình từ năm 2020-T3/2023    
Biểu đồ 8: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón 3 tháng năm 2023    
Biểu đồ 9: Tham khảo cơ cấu doanh nghiệp nhập khẩu phân bón theo kim ngạch trong tháng 3/2023    26

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Giá phân bón trên thị trường thế giới tháng 4/2023   
Bảng 2: Giá bán lẻ trung bình một số chủng loại phân bón tại các địa phương trong tháng 4/2023    
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu phân bón tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023    
Bảng 4: Chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu tháng 4/2023    
Bảng 5: Giá một số chủng loại phân bón nhập khẩu nửa đầu T4/2023    
Bảng 6: Thị trường nhập khẩu phân bón tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023    
Bảng 7: Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 3/2023