Tại Việt Nam, thời gian qua, giá nhập các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép như than, quặng sắt, thép phế, thép cuộn cán nóng tăng cao khiến giá thép bán ra tại các nhà máy liên tục tăng.
Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành thép năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn do sự cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường nội địa, chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất và tỷ giá tăng cao.
Tuy nhiên, doanh nghiệp thép kỳ vọng thị trường sẽ phát triển dựa vào những yếu tố hỗ trợ như các dự án đầu tư công tăng và nhu cầu tiêu thụ thép của Trung Quốc tăng sau khi chính sách Zero Covid-19 được gỡ bỏ.
MỤC LỤC

I. Thị trường thép thế giới   
1. Thị trường nguyên liệu sản xuất thép    
2. Sản lượng thép thế giới   
II. Thị trường thép Việt Nam    
1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ thép    
2. Tình hình xuất, nhập khẩu thép của Việt Nam    
III. Thông tin, chính sách tác động đến sản xuất, kinh doanh thép   
1. Thế giới   
2. Việt Nam    
IV. Một số nhận định và dự báo    

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tổng hợp top 10 thị trường sản xuất thép thô đứng đầu trên thế giới trong tháng 3/2023 và quý I/2023   
Bảng 2: Tổng hợp số liệu sản xuất – tiêu thụ thép tháng 3/2023 và quý I/2023   
Bảng 3: Tổng hợp sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng trong tháng 3/2023  và quý I/2023   
Bảng 4: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ thép cán nguội, cán nóng tháng 3/2023 và quý I/2023    
Bảng 5: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ tôn mạ kim loại và sơn phủ màu trong tháng 3/2023 và quý I/2023    
Bảng 6: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ ống thép tháng 3/2023 và quý I/2023    
Bảng 7: Một số thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam trong tháng 3/2023    
Bảng 8: Một số thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam trong quý I/2023    
Bảng 9: Một số mặt hàng xuất khẩu thép các loại của Việt Nam tháng 3/2023 và quý I/2023    
Bảng 10: Một số thị trường nhập khẩu thép vào Việt Nam trong tháng 3/2023   
Bảng 11: Một số thị trường nhập khẩu thép vào Việt Nam trong quý I/2023   
Bảng 12: Một số mặt hàng nhập khẩu thép của Việt Nam trong tháng 3/2023 và quý I/2023    
Bảng 13: Mức thuế nhập khẩu thép vào Việt Nam từ ngày 22/3/2023    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất thép thô thế giới (ĐVT: Triệu tấn)   
Biểu đồ 2: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng của năm 2022 và năm 2023    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam quý I/2022 (% tính theo lượng)  
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam quý I/2023 (% tính theo lượng)   
Biểu đồ 5: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam qua các tháng của năm 2022 và năm 2023    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam quý I/2022 (% tính theo lượng)    
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam trong quý I/2023 (% tính theo lượng)