1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ thép tại Việt Nam 
1.1.Tình hình chung về sản xuất, tiêu thụ thép thành phẩm các loại 
1.2. Thép xây dựng 
1.3. Thép cán nguội, cán nóng 
1.4. Tôn mạ kim loại và sơn phủ màu 
1.5. Thép ống 
2. Tình hình xuất, nhập khẩu thép của Việt Nam trong quý I/2022 
2.1. Xuất khẩu 
2.2. Nhập khẩu 
3. Thông tin, chính sách tác động đến sản xuất, kinh doanh thép 
4. Một số nhận định và dự báo