Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, thị trường logistics ngày càng đối mặt với những rủi ro có thể đến từ nhiều phía như thay đổi môi trường chính sách, biến đổi khí hậu, xung đột lao động, căng thẳng thương mại, địa chính trị, hệ lụy của dịch bệnh COVID-19. Báo cáo số này sẽ tập trung phân tích xu hướng và phương pháp tiếp cận “tất cả các mối nguy” trong quản trị chuỗi cung ứng. 

Theo báo cáo do MarketResearch phát hành đầu năm 2023, quy mô thị trường logistics toàn cầu đạt … vào năm 2022. Báo cáo có tính đến các yếu tố mới trên thị trường thế giới như xung đột địa chính trị tại châu Âu, hệ lụy của dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu, sự vận động của công nghệ 4.0, xu hướng thị trường lao động khi đưa ra dự báo thị trường sẽ đạt … vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng (CAGR) là … trong giai đoạn 2023-2028. 

 
Quản trị tốt hoạt động logistics sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng, tiết kiệm chi phí, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và nâng cao uy tín thương hiệu. Điều này đang thúc đẩy các doanh nghiệp trên thế giới tìm kiếm các công nghệ quản trị logistics mới, thậm chí mang tính đột phá chiến lược để tạo lập vị thế cạnh tranh cũng như tầm ảnh hưởng của mình trong tổng thể chuỗi cung ứng. 

Những nội dung đáng chú ý trong báo cáo thị trường logistics Việt Nam và thế giới, tháng 4 và 4 tháng năm 2023 gồm có: 
-    Các diễn biến và xu hướng mới trên thị trường logistics thế giới; quản trị chuỗi cung ứng; các tuyến đường vận chuyển (hàng hải, hàng không);
-    Tình hình kinh tế, thương mại, đầu tư của Việt Nam tác động đến thị trường dịch vụ logistics; 
-    Tình hình các nguồn hàng chính (sản xuất trong nước, xuất nhập khẩu) và dự báo; 
-    Phân tích chi tiết các dịch vụ logistics gồm vận tải (theo từng phương thức), cảng biển, giao nhận, kho bãi (diễn biến và xu hướng);
-    Tình hình doanh nghiệp dịch vụ logistics trong tháng và dự báo. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
1 TÌNH HÌNH CHUNG
1.1. Thị trường logistics thế giới trong tháng, dự báo và khuyến nghị
1.1.1. Các diễn biến mới trên thị trường và dự báo
a) Quy mô thị trường và các xu hướng mới:
b) Vận tải đường biển và cảng biển
c) Vận tải hàng không:
1.1.2. Cập nhật tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng và khuyến nghị: Cách tiếp cận “toàn diện các mối nguy” trong quản trị chuỗi cung ứng
1.1.3. Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng
1.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam trong tháng và dự báo
1.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng)
1.3.1. Tình hình nguồn hàng 
a) Nguồn hàng sản xuất trong nước:
b) Nguồn hàng xuất, nhập khẩu
1.3.2. Dự báo 
2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI 
2.1. Tình hình chung
2.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
2.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
2.2. Vận tải đường bộ
2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
2.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.3. Vận tải đường sắt
2.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
2.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.4. Vận tải hàng không
2.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không
2.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
2.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa
2.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.6. Vận chuyển đường biển
2.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:
2.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3 CẢNG BIỂN
3.1. Tình hình chung
3.1.1. Cập nhật diễn biến
3.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
3.2.1. Cảng biển Hải Phòng
3.2.2. Cảng biển Đà Nẵng
3.2.3. Cảng biển Chu Lai
3.2.4. Cảng biển Nghi Sơn
3.2.5. Cảng biển Quảng Ninh
3.2.6. Cảng biển TP.HCM
4 GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
4.1. Giao nhận, chuyển phát
4.2. Kho bãi, bất động sản logistics
4.2.1. Diễn biến và xu hướng chung:
4.2.2. Tình hình tại các khu vực:
5 TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 4/2023 và 4 THÁNG NĂM 2023
5.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung:
5.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Chỉ số vận chuyển container Drewry tổng hợp toàn cầu tháng 2/2022-4/2023 
Biểu đồ 2: Các ngành hàng có lượng sản xuất biến động mạnh nhất trong tháng 4 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 
Biểu đồ 3: Biến động tăng/giảm về lượng nhập khẩu của các mặt hàng tiêu biểu 4 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 (đvt: %) 
Biểu đồ 5: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2021 - 2023 
Biểu đồ 6: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 4/2023 (% theo lượng hàng hóa) 
Biểu đồ 7: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2023 
Biểu đồ 9: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023 
Biểu đồ 8: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 9: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2021- 2023 
Biểu đồ 10: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 11: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 12: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 13: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2022 và 2023 
Biểu đồ 14: Lượng hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam các tháng năm 2022 và 2023 
 
DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1: Thống kê nguồn hàng sản xuất trong nước của các ngành hàng tiêu biểu trong 4 tháng năm 2023 
Bảng 2: Thống kê lượng xuất khẩu một số nguồn hàng tiêu biểu trong tháng 4/2023 và 4 tháng năm 2023 
Bảng 3: Thống kê lượng nhập khẩu một số nguồn hàng tiêu biểu trong tháng 4/2023 và 4 tháng năm 2023 
Bảng 4: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2023 so với tháng cùng kỳ năm 2022 
Bảng 5: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong 4 tháng/2023 so với cùng kỳ 2022 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Cập nhật dự báo quy mô và các động lực chính cho thị trường logistics toàn cầu trong năm 2023 và 5 năm tới 
Hộp 2: Cập nhật giá cước vận chuyển container đường biển trên các tuyến chính đến hết tháng 4/2023 
Hộp 3: Một số yếu tố đáng lưu ý trong môi trường vận tải hàng không toàn cầu 
Hộp 4: Một số lưu ý đối với vận tải hàng hóa hàng không đến và đi từ thị trường châu Âu có thể gián đoạn vì các hoạt động đình công trong tháng 5/2023 
Hộp 5: Nhiều giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu khó khăn cho các doanh nghiệp, duy trì động lực tăng trưởng, thúc đẩy nguồn hàng cho logistics 
Hộp 6: Tiếp tục hoàn thành một số dự án cơ sở hạ tầng và cơ sở dữ liệu góp phần tạo điều kiện cho hoạt động vận tải, logistics 
Hộp 7: Ước tính lượng hàng hóa trên các tuyến đường sắt và nhu cầu xây dựng các ga hàng hóa container 
Hộp 8: Các giải pháp phát triển vận tải thủy giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 
Hộp 9: Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh (B2B, B2C) theo hướng hiện đại, tối ưu hóa các quy trình