Theo báo cáo mới của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thương mại dịch vụ đang tiến triển tốt hơn thương mại hàng hóa. Trong năm 2022, thương mại dịch vụ đã toàn cầu có mức tăng trưởng mạnh mẽ ....%, vượt xa mức tăng ....% trong thương mại hàng hóa. Tổng giá trị thương mại hàng hóa và dịch vụ đã tăng ....% trong năm lên 31 nghìn tỷ USD.
 
Trong khi đó, xu thế phát triển của “Thương mại xanh” trở nên rõ nét khi các thành viên WTO đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ kinh tế mới để thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng cũng như cắt giảm tác động môi trường từ các hoạt động của họ. Thương mại xanh cũng song hành cùng “logistics xanh” để hướng tới việc tạo lập các “chuỗi cung ứng xanh” trên toàn cầu. 
 
Chỉ số giá cước vận tải container đường biển toàn cầu của Drewry đã ....trong nửa đầu tháng 8/2023 nhưng sau đó điều chỉnh ....trong 10 ngày cuối tháng. Trên phần lớn các hành lang hàng hải chính, giá cước dường như đang .....vào đầu tháng 8/2023. 

Vận tải: Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam đạt ... tỷ tấn, tăng ...% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó phương thức vận tải có mức tăng trưởng ấn tượng nhất chính là....
Cảng biển: Theo thống kê từ Cục Hàng hải Việt Nam, trong tháng 7/2023, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn .... triệu tấn, ....% so với cùng kỳ năm trước. 

Giao nhận: Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử dẫn đầu nhu cầu cao về dịch giao nhận, chuyển phát nhanh quốc tế để phục vụ nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phân tích chi tiết thị trường dịch vụ giao nhận (Xem chi tiết trong Báo cáo). 

Kho bãi: Báo cáo quý III/2023 của Bộ Xây dựng cho biết nhu cầu thuê nhà xưởng, kho bãi khu công nghiệp trong quý ...... Tại một số tỉnh có xuất hiện nhu cầu....Chi tiết theo khu vực và địa bàn, vui lòng xem chi tiết trong Báo cáo. 

Doanh nghiệp logistics: Trong lĩnh vực vận tải, kho bãi, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 ..., số vốn đăng ký ...% và số lao động .... so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam, cơ hội để doanh nghiệp logistics trong nước cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng gia tăng. Tuy nhiên, có thể thấy xu hướng yêu cầu khắt khe hơn về các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị) ngày càng thịnh hành, đặc biệt là từ các đối tác Âu-Mỹ. Do đó, để có chỗ đứng trong các chuỗi cung ứng của họ, các doanh nghiệp dịch vụ logistics cũng phải đáp ứng các tiêu chí xanh, bền vững.

Cập nhật tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng và khuyến nghị: 4 xu hướng lớn về chuỗi cung ứng hàng hóa trong những tháng cuối năm 2023 và khuyến nghị (xem chi tiết trong Báo cáo). 
Dự báo:  (xem chi tiết trong Báo cáo). ​​​ 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
1. TÌNH HÌNH CHUNG
1.1. Thị trường logistics thế giới trong tháng, dự báo và khuyến nghị
1.1.1. Các diễn biến mới trên thị trường và dự báo
a) Quy mô thị trường và các xu hướng mới
b) Vận tải đường biển và cảng biển
c) Vận tải hàng không
1.1.2. Cập nhật tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng và khuyến nghị: 4 xu hướng lớn về chuỗi cung ứng hàng hóa trong những tháng cuối năm 2023 và khuyến nghị
1.1.3. Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng
1.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam trong tháng và dự báo
1.2.1. Tình hình nguồn hàng 
a) Nguồn hàng sản xuất trong nước:
b) Nguồn hàng xuất, nhập khẩu
1.2.2. Dự báo 
2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI 
2.1. Tình hình chung
2.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
2.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
2.2. Vận tải đường bộ
2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
2.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.3. Vận tải đường sắt
2.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
2.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.4. Vận tải hàng không
2.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không
2.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
2.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển:
2.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.6. Vận chuyển đường biển
2.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:
2.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3. CẢNG BIỂN
3.1. Tình hình chung
3.1.1. Cập nhật diễn biến
3.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
3.2.1. Cảng biển Hải Phòng
3.2.2. Cảng biển Cái Mép – Thị Vải
3.2.3. Cảng biển Nghi Sơn – Hà Tĩnh
3.2.4. Cảng biển Quy Nhơn
3.2.5. Cảng quốc tế Long An
3.2.6. Cảng biển Cần Giờ - TP.HCM
4. GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
4.1. Giao nhận, chuyển phát
4.2. Kho bãi, bất động sản logistics, trung tâm logistics
4.2.1. Diễn biến và xu hướng chung
4.2.2. Tình hình tại các khu vực
5. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 8 và 8 THÁNG NĂM 2023
5.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung
5.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Chỉ số vận chuyển container Drewry tổng hợp toàn cầu từ tháng 5/2022-8/2023 
Biểu đồ 2: Chỉ số giá cước vận tải hàng không do TAC công bố từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2023 
Biểu đồ 3: Tuyến đường hàng hải qua kênh dào Panama và qua kênh đào Suez (Xuy-ê) 
Biểu đồ 4: Chỉ số giá cước vận tải hàng không xuất phát từ Hồng Kông, từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2023 (tính toán và công bố bởi TAC) 
Biểu đồ 5: Chỉ số giá cước vận tải hàng không xuất phát từ Frankfurt-Đức, từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2023 (tính toán và công bố bởi TAC) 
Biểu đồ 6: Chỉ số giá cước vận tải hàng không xuất phát từ Chicago, từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2023 (tính toán và công bố bởi TAC) 
Biểu đồ 7: Các ngành hàng có sản lượng biến động mạnh nhất trong 8 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 
Biểu đồ 8: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2021 - 2023 
Biểu đồ 9: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 8/2023 
Biểu đồ 10: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2023 
Biểu đồ 11: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023 
Biểu đồ 12: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 13: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2021- 2023 
Biểu đồ 14: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 15: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 16: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 17: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2022 và 2023 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: So sánh tuyến đường hàng hải từ Việt Nam tới châu Mỹ qua kênh đào Panama và kênh đào Suez 
Bảng 2: Thống kê nguồn hàng sản xuất trong nước của các ngành hàng tiêu biểu trong 8 tháng năm 2023 
Bảng 3: Thống kê lượng xuất khẩu một số nguồn hàng tiêu biểu trong tháng 8/2023 và 8 tháng năm 2023 (số sơ bộ) 
Bảng 4: Thống kê lượng nhập khẩu một số nguồn hàng tiêu biểu trong tháng 8/2023 và 8 tháng năm 2023 
Bảng 5: Thống kê một số chỉ tiêu thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2018-2023 
Bảng 6: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 so với tháng cùng kỳ năm 2022 
Bảng 7: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong 8 tháng/2023 so với cùng kỳ 2022 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Ước tính chi phí và ý định chi trả cho giảm phát thải trong vận tải biển (khảo sát doanh nghiệp vận tải và chủ hàng) 
Hộp 2: Cập nhật giá cước vận chuyển container đường biển trên các tuyến chính đến hết 8/2023 
Hộp 3: Kế hoạch cải tạo, nâng cấp ga đường sắt Sóng Thần để tăng năng lực xử lý hàng hóa 
Hộp 4: Nhóm giải pháp phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam