Xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng khả năng phục hồi, kết hợp với thương mại điện tử và quá trình số hóa dịch vụ hoàn thiện đơn hàng đang đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dịch vụ logistics, tạo ra nhu cầu lớn về không gian kho hàng và các cơ sở logistics khác. 

Ba năm đầy biến động do gián đoạn chuỗi cung ứng vì đại dịch và căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và hàng loạt quy định mới về kiểm soát công nghệ và phát triển bền vững (ở cả khía cạnh môi trường, lao động, tài nguyên, năng lượng),… đang thúc đẩy các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng các chiến lược mới để thích nghi với xu hướng thị trường và các “cú sốc” có thể xảy ra trong tương lai. 

Trong ngắn hạn, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường nhưng giá hàng hóa đã ổn định hơn. Hàng tồn kho vẫn ở mức khá cao nhưng tháng 7/2023, các đơn hàng đang quay trở lại và dự báo sẽ khả quan hơn trong tháng 8/2023. 

Ở giai đoạn này, các doanh nghiệp có thể bắt đầu tập trung vào ba ưu tiên quan trọng gồm có (Vui lòng xem Chi tiết trong Báo cáo). 

Các báo cáo tập trung vào các nội dung sau đây: 
+ Các xu hướng mới và các nhóm rủi ro, yếu tố gây gián đoạn chuỗi cung ứng; 
+ Cập nhật tình hình (cung, cầu, giá cước) vận tải đường biển, đường hàng không, hãng tàu, hãng hàng không, cảng biển, cảng hàng không trên toàn cầu;
+ Phân tích sâu về chuỗi cung ứng: Kiểm soát nguồn cung chiến lược và tối ưu hóa kho hàng;
+ Tình hình một số tuyến/luồng vận chuyển thương mại chính; 
+ Tình hình kinh tế, thương mại, đầu tư tác động đến lĩnh vực logistics; 
+ Tình hình nguồn hàng cho dịch vụ logistics và dự báo;
+ Thị trường logistics Việt Nam theo từng phân khúc: Vận tải (chi tiết từng loại hình vận tải); Cảng biển: Giao nhận/chuyển phát; Kho bãi (Tổng thể và chi tiết theo địa bàn); 
+ Tình hình doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics. 


NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
1. TÌNH HÌNH CHUNG
1.1. Thị trường logistics thế giới trong tháng, dự báo và khuyến nghị
1.1.1. Các diễn biến mới trên thị trường và dự báo
a) Quy mô thị trường và các xu hướng mới:
b) Vận tải đường biển và cảng biển
c) Vận tải hàng không:
1.1.2. Cập nhật tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng và khuyến nghị: Tăng cường năng lực kiểm soát các nguồn cung ứng chiến lược và hàng tồn kho
1.1.3. Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng
1.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam trong tháng và dự báo
1.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng)
1.3.1. Tình hình nguồn hàng 
a) Nguồn hàng sản xuất trong nước:
b) Nguồn hàng xuất, nhập khẩu
1.3.2. Dự báo 
2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI 
2.1. Tình hình chung
2.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
2.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
2.2. Vận tải đường bộ
2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
2.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.3. Vận tải đường sắt
2.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
2.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.4. Vận tải hàng không
2.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không
2.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
2.6. Vận chuyển đường biển
2.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:
2.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3. CẢNG BIỂN
3.1. Tình hình chung
3.1.1. Cập nhật diễn biến
3.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
3.2.1. Cảng Chân Mây
3.2.2. Cảng Nghi Sơn
3.2.3. Cảng biển Hải Phòng
3.2.4. Cảng biển Cái Mép – Thị Vải
3.2.5. Cảng biển Nghệ An
4. GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
4.1. Giao nhận, chuyển phát
4.2. Kho bãi, bất động sản logistics
4.2.1. Diễn biến và xu hướng chung:
4.2.2. Tình hình tại các khu vực:
5. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 7 và 7 THÁNG NĂM 2023
5.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung:
5.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Chỉ số vận chuyển container Drewry tổng hợp toàn cầu từ tháng 5/2022-7/2023 
Biểu đồ 2: Năng lực vận tải tính theo TEU của 12 hãng tàu hàng đầu thế giới tính đến ngày 28/6/2023 so với tháng 01/2021 
Biểu đồ 3: Nhu cầu và năng lực vận tải hàng không toàn cầu giai đoạn 2019-2022 và dự báo năm 2023 
Biểu đồ 4: Các ngành hàng có sản lượng biến động mạnh nhất trong 7 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 
Biểu đồ 5: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2021 - 2023 
Biểu đồ 6: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 7/2023 
Biểu đồ 7: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2023 
Biểu đồ 8: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2023 
Biểu đồ 9: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 10: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2021- 2023 
Biểu đồ 11: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 12: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 13: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2021-2023 
Biểu đồ 14: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2022 và 2023 
Biểu đồ 15: Phân bổ nguồn cung kho lạnh tại Việt Nam theo địa phương 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Xếp hạng 20 cảng hàng không bận rộn nhất thế giới về vận chuyển hàng hóa trong năm 2022 
Bảng 2: Thống kê nguồn hàng sản xuất trong nước của các ngành hàng tiêu biểu trong 7 tháng năm 2023 
Bảng 3: Lượng xuất khẩu của một số mặt hàng trong 6 tháng đầu năm 2023 và so với cùng kỳ năm 2022 (số chính thức) 
Bảng 4: Thống kê lượng xuất khẩu một số nguồn hàng tiêu biểu trong tháng 7/2023 và 7 tháng năm 2023 (số sơ bộ) 
Bảng 5: Thống kê lượng nhập khẩu một số nguồn hàng tiêu biểu trong tháng 7/2023 và 7 tháng năm 2023 
Bảng 6: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2023 so với tháng cùng kỳ năm 2022 
Bảng 7: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong 7 tháng/2023 so với cùng kỳ 2022 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Cập nhật giá cước vận chuyển container đường biển trên các tuyến chính đến cuối tháng 7/2023 
Hộp 2: Quy định mới về các hoạt động phương tiện thủy giữa Việt Nam và Campuchia 
Hộp 3: Cập nhật tình hình đội tàu mang cờ Việt Nam đến tháng 6/2023 
Hộp 4: Lý giải chênh lệch chi phí vận tải container nội địa và quốc tế bằng các số liệu thống kê cụ thể 
Hộp 5: Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Hộp 6: Các tiêu chí cạnh tranh trong dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước hiện chủ yếu tập trung vào các khía cạnh sau: 
Hộp 7: Tốc độ tăng trưởng và xu hướng công nghệ của dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước tại Việt Nam 
Hộp 8: Xu hướng chuyển đổi dần sang các nhà kho hiện đại