Biến đổi khí hậu, nhiệt độ toàn cầu tăng kỷ lục trong suốt năm 2023; gây xáo trộn hoạt động sản xuất và giao thông; đồng thời thế giới cũng phải trải qua nhiều thách thức to lớn về chính trị, kinh tế và môi trường. Khi bước sang tháng cuối của năm 2023, nhiều doanh nghiệp phải hoàn tất việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm 2024, hoặc ít nhất là cho nửa đầu năm. Đây cũng là thời điểm họ đặt câu hỏi về những thay đổi lớn có thể xảy ra và cần chuẩn bị những gì để khắc phục các cú sốc cũng như gián đoạn chuỗi cung ứng trong năm 2024? Báo cáo kỳ này phân tích và khuyến nghị một số nội dung về Xây dựng kế hoạch kinh doanh và ứng phó với gián đoạn chuỗi cung ứng trong năm 2024. (Vui lòng xem chi tiết trong Báo cáo).

Các doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn để có được đơn hàng. Ngoài sức ép cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ, các tiêu chuẩn mới của quốc tế và trong nước về môi trường và an toàn giao thông, an toàn lao động cũng đặt các doanh nghiệp dịch vụ logistics trước yêu cầu đổi mới, hợp tác và tuân thủ.
+ Các xu hướng mới, quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng, danh sách các doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường logistics bên thứ 3 (3PL) toàn cầu; 
+ Cập nhật tình hình (cung, cầu, giá cước) vận tải đường biển, đường hàng không, hãng tàu, hãng hàng không, cảng biển, cảng hàng không trên toàn cầu;
+ Phân tích sâu về quản trị chuỗi cung ứng.
+ Tình hình một số tuyến/luồng vận chuyển thương mại chính; 
+ Tình hình kinh tế, thương mại, đầu tư tác động đến lĩnh vực logistics tại Việt Nam; 
+ Tình hình nguồn hàng cho dịch vụ logistics tại Việt Nam và dự báo;
+ Thị trường logistics Việt Nam theo từng phân khúc: Vận tải (chi tiết từng loại hình vận tải); Cảng biển; Giao nhận/chuyển phát; Kho bãi (Tổng thể và chi tiết theo địa bàn); 
+ Tình hình doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics. 
CHI TIẾT HỆ THỐNG SỐ LIỆU VÀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH, VUI LÒNG XEM Ở DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HỘP ở dưới.

Dự báo nguồn hàng tiếp tục tăng trong tháng 12/2023, một số doanh nghiệp đã bắt đầu tăng công suất để đáp ứng các đơn hàng mới. Tuy nhiên, xu hướng mở rộng có chọn lọc sẽ chiếm ưu thế. Công nghệ và các quy định mới ở thị trường đối tác sẽ định hình lại kế hoạch kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chủ hàng và các nhà cung cấp dịch vụ logistics.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại có cung cấp các báo cáo mới và dự báo xu hướng, đặc điểm, triển vọng của từng ngành hàng, lĩnh vực trong năm 2024 trên trang nganhhang.vn, kính mời các Quý độc giả tham khảo. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

TÓM TẮT 
PHẦN I. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TOÀN CẦU VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 
1.1. Các diễn biến mới trên thị trường và dự báo 
1.1.1. Diễn biến thị trường logistics thế giới và các xu hướng mới: 
1.1.2. Vận tải đường biển và cảng biển 
1.1.3. Vận tải hàng không: 
1.2. Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng
1.2.1. Diễn biến các tuyến vận chuyển đường biển chính trong tháng và xu hướng:
1.2.2. Các tuyến vận tải hàng không đáng lưu ý trong tháng
1.3. Cập nhật tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu, xu hướng và khuyến nghị: Xây dựng kế hoạch kinh doanh và ứng phó với gián đoạn chuỗi cung ứng trong năm 2024
PHẦN II. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ CÁC DIỄN BIẾN MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS VIỆT NAM 
2.1. Dự báo triển vọng của thị trường logistics Việt Nam và các căn cứ quan trọng 
2.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam trong tháng và dự báo 
2.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng) 
2.3.1. Tình hình nguồn hàng 
a) Nguồn hàng sản xuất trong nước:
b) Nguồn hàng xuất, nhập khẩu
2.3.2. Dự báo 
PHẦN III. PHÂN TÍCH SÂU HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA 
3.1. Tình hình chung
3.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
3.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
3.2. Vận tải đường bộ
3.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
3.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
3.3. Vận tải đường sắt
3.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
3.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
3.4. Vận tải hàng không
3.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
3.6. Vận chuyển đường biển
3.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:
3.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
PHẦN IV. PHÂN TÍCH SÂU TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CẢNG BIỂN 
4.1. Tình hình chung
4.1.1. Cập nhật diễn biến
4.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
4.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
4.2.1. Cảng biển Hải Phòng
4.2.2. Cảng biển Ninh Thuận
4.2.3. Cảng biển Đà Nẵng
4.2.4. Cảng biển Quảng Ninh
4.2.5. Cảng Chân Mây – Huế
4.2.6. Cảng Bà Rịa – Vũng Tàu
PHẦN V. DỊCH VỤ GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN 
5.1. Giao nhận, chuyển phát
5.2. Kho bãi, bất động sản logistics
5.2.1. Diễn biến và xu hướng chung:
5.2.2. Tình hình tại các khu vực:
PHẦN VI. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 11 và 11 THÁNG NĂM 2023 
6.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung:
6.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu và theo nhóm nền kinh tế 
Biểu đồ 2: Chỉ số vận chuyển container Drewry tổng hợp toàn cầu từ tháng 5/2022-11/2023 
Biểu đồ 3: Các ngành hàng có sản lượng biến động mạnh nhất trong 11 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 
Biểu đồ 4: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2022 - 2023 
Biểu đồ 5: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 11/2023 
Biểu đồ 6: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2023 
Biểu đồ 7: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 
Biểu đồ 8: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2022-2023 
Biểu đồ 9: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2022- 2023 
Biểu đồ 10: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2022-2023 
Biểu đồ 11: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2022-2023 
Biểu đồ 12: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2022-2023 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Thống kê nguồn hàng sản xuất trong nước của các ngành hàng tiêu biểu trong 11 tháng năm 2023 
Bảng 2: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại 
Bảng 3: Lượng xuất khẩu một số mặt hàng trong tháng 11 và 11 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 
Bảng 4: Lượng nhập khẩu một số mặt hàng trong tháng 11 và 11 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 
Bảng 5: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 so với tháng cùng kỳ năm 2022 
Bảng 6: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong 11 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Dự báo nguồn cung dịch vụ và giá cước của từng phân khúc tàu biển trong năm 2024 
Hộp 2: Một số tín hiệu đáng chú ý trên thị trường SAF toàn cầu gần đây 
Hộp 3: Cập nhật giá cước vận chuyển container đường biển trên các tuyến chính đến cuối tháng 11/2023 
Hộp 4: Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quyết định mới