Kim ngạch xuất khẩu trái cây của Thái Lan tăng mạnh, tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trương Việt Nam lại giảm mạnh ở một số mặt hàng trái cây chủ lực. Nguyên nhân nào khiến xuất khẩu trái cây của Thái Lan tăng mạnh? Thông tin sẽ có trong Báo cáo "Những diễn biến mới trong hoạt động thương mại rau quả giữa Việt Nam và Thái Lan số tháng 5/2021"