-    Năm 2020, giá nhập khẩu phế liệu sắt thép giảm 9,6% khiến nhập khẩu mặt hàng này vào Việt Nam tăng.
-    Nhập khẩu phế liệu sắt thép về Việt Nam sẽ chậm lại thời gian tới do nhu cầu thép tại thị trường Trung Quốc tăng, đẩy giá phế liệu tăng.
Mục lục
Nhập khẩu phế liệu sắt thép sẽ chậm lại trong các tháng tới
1.    Tình hình giá phế liệu sắt thép thế giới
2.    Nhập khẩu phế liệu sắt thép của Việt Nam năm 2020 và tháng 01/2021
3.    Nhận định và dự báo
Biểu đồ
Biểu đồ 1: Lượng phế liệu sắt thép nhập khẩu qua các tháng
Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phế liệu sắt thép