Đầu năm 2021 xuất, nhập khẩu giấy của Việt Nam tăng mạnh

Tháng 01 năm 2021, xuất,nhập khẩu giấy các loại của Việt Nam tăng mạnh so với tháng 1/2020. Dự báo, xuất nhập khẩu giấy các loại của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2021 sẽ bị ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc và dịch COVID-19, giá giấy thị trường thế giới dự báo sẽ tăng mạnh sẽ tác động mạnh tới ngành giấy của Việt Nam