Tính chung 8 tháng năm 2022, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam sang Anh quốc đạt 168 triệu USD, giảm 10,71% so với 8 tháng năm 2021. Đáng lưu ý là xuất khẩu sang thị trường này sụt giảm trong khi tổng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam ra thế giới trong 8 tháng năm 2022 vẫn đạt 11,1 tỷ USD, tăng 7,01% so với cùng kỳ năm 2021. 
Xét trong tương quan với các hàng hóa khác thì gỗ và sản phẩm từ gỗ đứng thứ 6 về trị giá xuất khẩu sang thị trường Anh trong 8 tháng năm 2022, chiếm 4,04% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ nước ta sang thị trường này. 
Về cạnh tranh trên thị trường Anh quốc:
Xét về thị phần trong tổng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ vào Vương quốc Anh, sản phẩm từ Việt Nam hiện chỉ đứng thứ 2 sau Trung Quốc, chiếm 9,86%, nhưng chỉ bằng khoảng 1/3 thị phần của Trung Quốc (26,45%). Đứng ngay sau là thị trường Ba Lan và Lithuania với nguồn cung gỗ ôn đới và lợi thế về logistics (vận tải) khi xuất khẩu sang Anh quốc. 
Cập nhật tình hình và xu hướng thị trường gỗ và sản phẩm gỗ Vương quốc Anh: 
Sau khi sụt giảm mạnh do đại dịch COVID-19 trong năm 2020 và tiếp tục giảm nhẹ trong năm 2021, đến năm 2022, chỉ số giá gỗ đã tăng trở lại tại thị trường Anh do cả yếu tố phía cung và cầu. Về phía cầu ngành xây dựng phục hồi khi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được nới lỏng. Về phía cung, xung đột Nga-Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với hàng nhập khẩu từ Nga đã khiến nguồn cung sụt giảm mạnh và đột ngột. 
Hiệp hội nghiên cứu và phát triển gỗ Vương quốc Anh (Timber Research And Development Association-TRADA) nâng cấp năng lực phòng thí nghiệm và hiệu quả dịch vụ kiểm định gỗ. Phòng thí nghiệm cũng có thể cung cấp thử nghiệm dây buộc chốt kiểu kết cấu bằng gỗ được công nhận toàn diện của UKAS theo tiêu chuẩn BS EN 14592, quy trình này sẽ được yêu cầu đối với các sản phẩm mới gia nhập thị trường Anh từ tháng 1 năm 2023.
Tham khảo kinh nghiệm hiện đại hóa cơ sở chế biến gỗ để tăng năng suất, giảm ô nhiễm, cải thiện môi trường làm việc tại Công ty Beesley & Fildes (Xem chi tiết trong Báo cáo). 
Cập nhật quy định, chính sách: 
Báo cáo kỳ này phân tích sâu hơn về vấn đề giám sát tuân thủ các quy định đối với gỗ được tiêu thụ tại thị trường Vương quốc Anh. Các thương nhân có thể sử dụng hệ thống thẩm định của riêng họ hoặc sử dụng hệ thống được cung cấp bởi một tổ chức giám sát tuân thủ quy định về gỗ đã được phê duyệt (Monitoring Organisation-MO). (Xem chi tiết trong Báo cáo). 
Dịch vụ hỗ trợ nhà giao dịch (TSS) đã được gia hạn cho đến cuối tháng 12 năm 2023. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
PHẦN I. TÌNH HÌNH GIAO THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA 
1 Phân tích hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ của Việt Nam sang thị trường trong UKVFTA

1.1. Diễn biến xuất khẩu hàng tháng sang thị trường Vương quốc Anh:
1.2. Tỷ trọng của thị trường Vương quốc Anh trong tổng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam:
1.3. Tỷ trọng của nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ trong tổng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Anh
1.4. Phân tích cạnh tranh đối với sản phẩm gỗ và đồ gỗ Việt Nam tại thị trường Vương quốc Anh
2. Phân tích tình hình thương mại và thị trường gỗ và sản phẩm từ gỗ của Vương quốc Anh 
2.1. Cập nhật tình hình thị trường gỗ và sản phẩm từ gỗ Vương quốc Anh 
2.2. Tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Vương quốc Anh 
3. Tham khảo thông tin về các đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực gỗ và sản phẩm từ gỗ tại Vương Quốc Anh 
3.1. Thông tin hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội trong ngành gỗ và đồ gỗ tại Vương quốc Anh 
3.2. Cập nhật thông tin đối tác, doanh nghiệp tại Vương quốc Anh 
PHẦN II. CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH HÀNG GỖ VÀ SẢN PHẨM TỪ GỖ TẠI VƯƠNG QUỐC ANH TRONG THÁNG 
1 Quy định (yêu cầu, tiêu chuẩn) về sản phẩm nhập khẩu
2 Chính sách, quy định về quy trình nhập khẩu đối với gỗ và sản phẩm gỗ vào Vương quốc Anh
3 Chính sách liên quan tác động đến ngành hàng

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam sang Vương quốc Anh hàng tháng năm 2022
Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường cung ứng đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu vào thị trường Anh trong tháng 7/2022
Biểu đồ 3: Biến động chỉ số giá gỗ hàng nằm tại Vương quốc Anh giai đoạn 2017-2022

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Xếp hạng thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam theo trị giá, 8 tháng năm 2022 (thị trường Anh đứng thứ 6)
Bảng 2: 10 nhóm hàng dẫn đầu về tỷ trọng trị giá xuất khẩu các nhóm hàng sang thị trường Anh quốc, sản phẩm gỗ đứng thứ 7
Bảng 3: Danh sách một số tổ chức giám sát về gỗ đã được công nhận bởi Chính phủ Vương quốc Anh

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Thiết bị và vật dụng bằng gỗ sử dụng cho phân khúc nhà bếp, nhà hàng tại Vương quốc Anh
Hình 2: Máy bào thế hệ mới tại nhà máy chế biến gỗ của Beesley & Fildes