HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Quy mô và triển vọng thị trường
1.1. Quy mô
1.1.1. Sản xuất dược phẩm
1.1.2. Tiêu thụ dược phẩm
1.1.3 Doanh nghiệp:
1.2. Triển vọng
1.2.1. Quy mô toàn thị trường
1.2.2. Nhu cầu
1.2.3. Năng lực cung ứng
1.2.4. Triển vọng của các doanh nghiệp
1.2.5. Triển vọng từ EVFTA
2. Năng lực đáp ứng các dịch vụ logistics cho ngành dược phẩm và yêu cầu đổi mới
2.1. Năng lực đáp ứng
2.2. Yêu cầu đổi mới
II. LOGISTICS TRONG HOẠT ĐỘNG KHO BÃI VÀ VẬN CHUYỂN DƯỢC PHẨM
1. Kho bãi
1.1. Quy định pháp lý về đối với các kho dược phẩm
1.2. Năng lực đáp ứng
2. Vận tải
2.1. Các quy định pháp lý liên quan đến vận tải, phân phối dược phẩm tại Việt Nam 
2.1.1. Quy định về đối tượng được kinh doanh vận chuyển, nhận bảo quản thuốc và nguyên liệu tại Việt Nam 
2.1.2. Quy định về vận chuyển và bảo quản thuốc trong quá trình vận chuyển 
2.2. Thị trường vận tải lạnh tại Việt Nam 
III. NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VÀ LOGISTICS TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM
1. Tình hình nhập khẩu dược phẩm 
1.1. Xu hướng chung 
1.2. Thị trường cung cấp dược phẩm 
1.3. Doanh nghiệp 
2. Logistics trong hoạt động nhập khẩu dược phẩm 
2.1. Cảng, cửa khẩu 
2.2. Phương thức vận tải 
2.3. Phương thức giao hàng 

DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Tăng giảm doanh số các dòng sản phẩm dược phẩm trong năm 2020 
Hình 2: Dự báo doanh số bán dược phẩm của Việt Nam đến năm 2023 
Hình 3: Kho lạnh sâu của VNVC 
Hình 4: Kim ngạch dược phẩm nhập khẩu qua các tháng năm 2019 – 2021 
Hình 5: Cơ cấu thị trường dược phẩm nhập khẩu của Việt Nam 
Hình 6: Dược phẩm nhập khẩu qua một số cảng biển/cửa khẩu chính 
Hình 7: Cơ cấu cảng biển/cửa khẩu dược phẩm nhập khẩu 
Hình 8: Phương thức vận tải dược phẩm nhập khẩu chính 
Hình 9: Cơ cấu phương thức vận tải dược phẩm nhập khẩu 
Hình 10: Phương thức giao hàng dược phẩm nhập khẩu chính 
Hình 11: Cơ cấu phương thức giao hàng dược phẩm nhập khẩu 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại một số doanh nghiệp dược tính đến đầu năm 2021 
Bảng 2: Thị trường cung cấp dược phẩm trong tháng 4 và 4 tháng năm 2021 
Bảng 3: Tham khảo một số doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu dược phẩm vào thị trường Việt Nam 
Bảng 4: Dược phẩm nhập khẩu vào Việt Nam qua một số cảng biển/cửa khẩu trong 4 tháng năm 2021 
Bảng 5: Phương thức vận tải dược phẩm nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 tháng năm 2021 
Bảng 6: Phương thức giao hàng dược phẩm nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 tháng năm 2021 


NẾU QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ô  MUA TÀI LIỆU màu vàng ở trên. VIỆC THANH TOÁN RẤT THUẬN TIỆN. VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN